Om oss                                                                                 

VERKSAMHETSCHEF OCH GRUNDARE AV BRIGA

Sonny kommer från Norrland men bott i Stockholm sedan 1994. Han har jobbat inom den kommunala och privata hemtjänsten i ca 25 år. Sonny har lång erfarenhet som samordnare, kvalitetsutvecklar och verksamhetschef inom hemtjänsten. Har gått Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer på Ersta Sköndals Högskola.

 

ENHETSCHEF OCH GRUNDARE AV BRIGA

Jeanette är född och uppvuxen i Hässelby-Vällingby. Hon har tidigare jobbat som tandsköterska men sedan 2005 inom hemtjänsten som vårdbiträde både dag, kväll och nattpatrull. Sedan 2010 började Jeanette att jobba som samordnare inom hemtjänsten.

 

Brigas Kvalitetsgrupp                                                                          

Vi vill säkerhetsställa och leverera bästa möjliga kvalité

För att vi kontinuerligt och långsiktigt ska utveckla och säkra kvalitén i vår verksamhet använder vi oss av ledningssystem. Ledningssystemet är till för att vi ska arbeta systematiskt i vårt kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är anpassat till vår verksamhet. Briga eftersträvar att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och bidra till utvecklingen av vår verksamhet. 

Brigas Kvalitetsgrupp har som uppgift att både säkerhetsställa och utveckla kvalitén i verksamheten på lång sikt. Här är våra medarbetare, kunder, anhöriga och samverkan med andra aktörer runt kunderna en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Vi som sitter i kvalitetsgruppen är Verksamhetschef, enhetschef och två av Brigas medarbetare.  

Förslag och synpunkter runt Brigas kvalitetsarbete kan man maila till info@briga.se  


Vi som representerar Brigas Kvalitetsgrupp                                                                                                                         

         Sonny, Verksamhetschef

           Jeanette, Enhetschef

         Görgen, Undersköterska

           Eva , Undersköterska

Copyright Briga vård och omsorg